Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Kersdag.
les , wal er bestaat uit een enkel niét ge-
schapen iieeft en dezelve nog dagelijks on-
derhoudt ; dat de almagtige God, wiea mi-
lioenen engelen dienen , zich , zoo zeer heeft
willen vernederen, dat Hij ora onzent wil de
menschheid heeft aangenomen, en uit de Maagd
Maria geboren is ; ea dat Hij den dood des
kruis gestorven is,om ons zondaren zalig te ma-
ken. Op zoodanige wijze behoort een op-
regt Christen dikwijls over Gods wonderen
natedenken; opdat zq zich al meer en meer
van de wereldsche begeerten aftrekken en
God steeds vuiiger beminnen.
Simon zegende JosEF en Maria • en zei-
de tot de laatste : Ziie , dat kind is ge^-
Steld tot val en tot opstanding van ve-
len in Israël, enz* Tott'a/zoude onze Zaligma*
eer zijn diegenen die in Hem niet zouden geloo-
ven^doch lol op standing diegenen, die in Henx
als den waren Messias gelooven zouden Ou-
der de duizenden , dien het Evangelie ver-
kondigd wordt, zullen er velen zijn , die
zich verhai*den, naar hetzelve niet hooren
en zoo door eigen" schuld in hun veriicrf
loopen ; terwijl velen , door de leer van het
Kvangelie aantenemen , behouden zullen wor-
den 5 daar deze aanneming hun zal dienen
tot opstanding en het eeuwige leven.
Gelijk in eene school , waar luijc , onop-^
lettende en weerspannige leerlingen aan liun
sigen verderf werken , terwijl vlijtige ^
brave en gehoorzame kinderen hun geluk be-
rordei'en , zoo is het ook met de kerk , met
Ie ledematen derzelve. O, gij onverstandi-»
»en , die niet naar de vermaningen en waar-
schuwingen uwer leeraars en onderwqzcrs
(4