Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de H. Maria Magdalena, ^SS
kenis. De gelijkenis , welke de Zaligma-
aan den Parizeer verhaalde, geeft te
en, dat God de Heere, aan alle men-
n onderscheiden gaven uitdeelt , zoo
Hr de ziel als naar het ligchaam , om
Ïrmede woeker te drijven (*) , en dat Hij
n , die hunne gaven , het mogen er vele
lil weinige zijn, wel besteed hebben, be-
nnen en kwijtscheiden zal. Waarom wq
allen moeten bidden: F er geef ons on-
5 schulden; want zegt de H. JOANNES :
\hetj dat wij zeggen, dat wij geene
\Lden , geene schulden , hehben , zoo He-
wij , en bedriegen onszelven (**) en
i regtvaardig mensch valt zevenmaal,
is veelmalen, daags (***). Ook hebben
uit ons zelven niets, waarmede wq kun-
n betalen ; ten zij wij het van Gods gena-
ontvangen. Doch God is barmhartig en
nadig; Hij wil ons onze schulden verge-
n , als wi] daarom bidden , en leedwezen
lev onze zonden betoonen , met voorne-
en, om ons te beteren; bijzonderlijk wan-
eer de liefde tot God en den naaste de
Dorname drijfveer is ; wanneer wq de zon-
en haten en regt Christelijk wandelen. Tot
ezc liefde worden de groote zondaren dik-
ijls bewogen ; ja de grootste hunner meer
au de kleine ; want de^e zijn noch houd ,
och heet (****), dat is : niet heel zondig,
iet zeer deugdzaam , bijzonder in de lief-
e, maar laauw, gelijk de Farizeërs, die
egtvaardig waren in hunne eigene, oogen en
(*) Matlhciis XXV. (**) Joannes i. : 8, (***) Spr»
:X1Y. : 16. Openb. Ui. :