Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
dezelve inet geheel verkeerde inzigten,
jbedrijven allerlei goddeloosheden , zonder
bedenken , dat hun zulks dubbele straften *
den hals haalt. Het Evangelie zegt verder
» De Farizeër , die jESUs genoodi^
« had , dit ziende , zeide hij zich zé
« ven : Indien dit een Profeet was
ft zoude hij immers wel weten , wie è
wat voor eene deze vrouw is , d
« hem aanraakt , en dat het eene zo
« dares is. Toen sprak JeSZTs hei
a aldus aan : SiMON, ik heh wat t
tt zeggen, Hij antwoordde : Meester
■ « zeg het. Zeker schuldheer had twe
(t schuldenaars ; de een was hem vij
a honderd tienlingen schuldig en dX
ft andere vijjtig. En alzoo zij niet
ft hadden, om te hetalen , schold A^
« het hun beiden kwijt. TVie van bei*
cc den zal hem dan het meest liefheb^
« ben. Simon antwoordde : ik meen.,
ft degene, dien hij het meest heej\
ft kwijtgescholden. jesï/s zeide hem i
ft Gij hebt wel geoordeeUL^^
Alle ongeloovigen zijn aan den vermelden
Farizeër , bij wien JeSUS ten eten was, geH
lijk; zq gelooven niets dan hetgeen zij kun-
nen zien en verstaan, en misprijzen al het
overige. Deze Simon wist wel, dat Magh(|
dalena voor eene zondares bekend stond;'
maar hij konde niet zien , dat er zulk groot
vertrouwen en bekeering in haar waren op-
gewekt en hadden plaats gehad. Daarom
onderrigtte hem J£5ÜS door eene schoone