Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
mn de H. Maria Magdalena. ^S^
inziet , eene vrouw, die eene zondares
\was in de stad ^ verstaan hebbende j
\\dat hij in het huis van den Fari-
'\zei'r aan tafel zat, bragt daar ee-^
\ne a Ibas te Jle sc h met zalve : En
ySlaande van achteren aan zijne voe—
\ten , begon zij die met tranen nat
wte maLen , en doogde ze af mei haar
\hoofdhaar : en zij iuste zijne voe^
ten , en zaljde ze met zalve.*^
^anneer iemand gezondigd heeft, die ge-
jjte zich als \Jaiha. MaGdalkna , welke
li het Evangelie van heden als voorbeeld
o ilelt. Velen zonden met JUDAS en den
'aicër wat te bedillen hebben , doch Jt-
L Aclf is hare voorspraak , gelqk wij in het
colg zullen hooren. JüDAS ziende , dat
Itï vrouw de voeten van JESUS met kos-
e;ken b^ilsem zalfde, vroeg, of het niel
HiV ware geweest, dat deze olie verkocht
'ihet geld aan den aruun was uitgedeeld
;«orden. Maar Jtbl'S antwoordde, dat dit
\k overal lot haren Inf zoude verkondigd
\ den ; gelijk zulks ook van de goede Ka-
.Hikken geschiedt, die hierin de godvruch-
i.tid van VIaria Magdalena navolgen,
il/iij het Sakrament des Altaars vieren , waar-
gouden vaten , kelken , ciboriën , enz*
ruikt worden Wij doen mede wel dc
rgcblevene stukken der heilige ligchamen
bewuren , in eere te houden en op an-
ti'c plaatsen , waar die bewaard worden ,
gaan opzoeken. Bedevaartreizen zijn zeer
rdeelig, wanneer zij met He noodige god*
;vicblighiid geschitden 3 doch velen doen