Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
ligchamelijke moeder van Jesus onzen H^
re is gewoi-den. lilisabkth althans vere
de Maria , als zq zeide : Van waar lo
mij dit ? als of zij wilde zeggen , dat de
eere zeer groot was , van door de moede'
des Heereu , zelfs vóór zij gebaard had, be-
zocht te woiden. Laat ons dan niet eenigi
afgewekenen , maar de H Kerk volgen, di
de H. maagd als de moeder Gods eert, e
laat ons het Woord Gods bewaren, opdat w
zalig mogen worden.
GEBED.
O Maria , voorbeeld van ootmoedigheid,
Waarom f;ij van God, bgzondere genade,ont-
vangen hebt , wil ons bij uwen Zoon eeue
voorsprekeres zijn , dat wij aan God mogen
behagen en Hem hier op Aarde opregtelijk
dienen ; opdat wij in het eeuwige leven mo-
gen komen, en daar de kroon der legt-
vaardigen beërven. Amen.
op den feestdag van de
h. maria magdalena.
Evangelie , Lucas VIL : 36 - ij.
« In dien tijde, verzocht een der Fa-
* rizeërs JESUS bij hem te eten. En
« hq iwam in het huis van den Fa-
« rizeër en ging aan tafel zitten. En