Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
n de LezoeL ing onzer Lieve Vrouw. jSr
ondigd had. Wanneer ons derhalve,
ige eere geschiedt, laat ons dan vragen:
waar komt ons dit? want doorgaans toch
de ons verachting in plaats van lof ge-
ren , wanneer de menschen al de beweeg-
enen wisten , die ons daartoe aanspoor-
. Van waar lomt ons die eere , dien
moest men zich afvragen ; daar ik bij
zeiven weet , hoe weinig ik daartoe bij-
ragen, hoe slecht heb ik nog de zaken
igt. Daarenboven zqn er misschien dni-
de, die wanneer zij Jn hetzelfde geval
eest waren , hetzelfde zouden gedaan heb-
i niet alleen , maar misschien veel beter
wi| , en met ijver en godsvrucht. Ma.-
v en EliSABET'H wisten zeer wel, dat zq
liS door de genade Gods hadden ; zij waren
arop niet hoovaardig; Maria antwoordde :
Mijne ziel maalt groot den Heere :
En mijn geest verheugt zich in God
It mijnen Zaligmaker. Omdat hij de
IjU geringheid zijner dienstmaagd heeft
il« aangezien ; want zie , van nu af zul-
« len alle geslachten mij zalig noemen*^
Zoo moeten wij ook den Heere gi'ootma-
, Hem loven, die ons, door de zending
an zijnen Zoon in de wereld , tot Konin-
en en Priesters verheven heeft. Verheugen
ij ons in God onzen Zaligmaker , die mensch
bwo
rden
_ ___ is , en het vleesch uit eene maagd
eeft aangenomen, om ous van den dood,
an den eeuwigen dood, te verlossen.
Eindelijk leere ous dit Evangelie, dat Ma-
lA bqzondere eere waardig is; dewql zijde
Z 5