Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^So Evangelie ojy den Feestdag
yijne vrienden berispt wordende , antwoo
de : Ik wil niet hebben , dat de nienscl
knnnen zeggen , dat mijn knecht beleefc
zij dan ik. Hij, die hoog in rang is, m
zoowel vriendelqk zijn als zijn onderdaal
hij moet ware achting zoeken te verwervel
en deze verkrijgt men niet door troischliel
Het voorbeeld van Maria strekke ons I
les ; want wie was meer eere waardig d
zij , en nogtans was zq niet hovaardig no
trotsch daarop , daar zij de moeder des He
ren zoude worden. Het Evangelie zegt ve
der :
« En het geschiede zoo haast EltS
« BETH de groetenis van Maria hoo
« de, dat het lind in haar ligchaa
li opsprong ; en ELISABETH werdve)
« vuld met den Heiligen G-eest. En z
« riep met luider stemme , zeggemle
« Gezegend zijt gij onder de vrouwen
(t en gezegend is de vrucht uws lig
« chaams? Van waar komt mij dit
« dat de moeder des Heeren tot m.
a tomt ?"
Toen Maria hare Nicht Elisabeth ge
groet had, werd de laatste met den Heili
gen Geest vervuld , zoo dat ?.ij voorzeggin-
gen deed. Beide waren wel met den f
Geest vervuld ; doch Elisabeth werd zulk
nu in eene hoogere mate. Zij noemde Ma
kia de moeder van Christus, die de Za^
ligmaker der wereld zoude zijn, en voorzei-
de , dat in en aan haar volbragt zoude wor-
den, wat de Engel haar op Gods beve