Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de H.H. Petrus en Paulus.
ij moeten echter niet denken dat deze
PktrUS beloofde magt zich slechts bij
vergeven der zonden , en het verkon^
en van Qods woord , bepaalde ; neen ,
USTÜS zeide hem die volledige magt toe,
e noodig was om zijne Kerk te bestieren;
)j| de genadens uit te deelen of in te bon-
om ledematen op te nemen of af te
5|deren , om te gebieden, bestraffen, de
si den te vergeven of te houden, om diè-
den aan te stellen of af te zetten , deze
s: meer andere voorregten worden door de
tizegging der sleutelen aan PiüTHUS en aan
z,ie wettige opvolgei^s toegestaan. De magt
d de zonden te vergeven, werd , het is waar,
r ierhand ook door Christus aan de ande-
r Apostelen verleend, te weten : toen Hij
CDr de geslotene deuren kwam en hun zfei-
c : welkers zonden gij vergeven zült y
c^n worden ze vergeven (*). Maar hier
\i'd zij alleen aan Petrus en in het bijzonder
f ;even om te toonen, dat hij ook daar in den
\errang zoude hebben. Ook zeide de Ver-
1 ser der w^ereld na zijne verrijzenis alleen
£1 Petrus weid mijne lammeren^ weid
ifne schapen (**) waar door dus allerdui-
(lijkst deszelfs Opperhoofdige magt en waar-
ï;heid in de H. Kerk aangetoond wordt.
De H Petrus na dit hem door CHRfS-
qs toegestane Oppergezag ontvangen te heb-
Sn , heeft te Röme zijnen zetel gevestigd,
heeft de H. Kerk getrouwelijk bestierd,
is daar als martelaar des geloofs ftan het
lishotit, met de voeten naar om hoog han-
*) Joan XX. Joan. XXI»