Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
bloed, dat is : geen mensch, heeft ii
veropenbaard, maar mijn Vader , die in
hemelen is. Om dit uw uitmuntend geloof, z
gii het hoofd van al de Apostelen en de gron
steen zijn waar op ik mijne Kerk wil stigti
Gif zijt Petrus, of Petra, eene siee
rots , en op dezen steen zal ik mijne Ke
bouwen. Hieruit blijkt, dat er geene and
re Kerk van Christus is , dan die wel
op PfiïRus gebouwd is , te weten
Roomsch Katholijke kerk, en deze zal t(
eeuwigheid blijven , welke ketterijen er oo
tegen haar opstaan ; want is het zake dat d
Ïoorten. der hei haar niet kunuen verdruk
en , niet kunnen overweldigen , veel min-
der zullen dit de aanvallen der ketterde
kunnen doen ; Christus gaat verder vooi
en geeft Petrus andere voorregten en magt
als Hij iu het Evangelie zegt:
<( En ik zal u de sleutelen van het rij\ '
<( der hemelen geven. En al wat gij oj l
<( de Aarde zult hinden , zal ook in dci J
« hemel gebonden zijn ; en wat gij op
« Aarde zult ontbinden , zal in dei
« hemel ontbonden zijn."
Petrus ontvangt hier de sleutelen van h
rijk der hemelen, dat is : van de kerk o
de Aarde, om door zqn geestelijk ge-sag
menschen tot den hemel te brengen ; wai
uit wederom blijkt dat CHRISTUS het Opper-
gezag en de hoogste magt aan PetkUS zou-
de toestaan , ten eiude de Kerk te bestieren;
hetzelfde Oppergezag en magt geeft Hij uog
eu zal Hij ten allen tijde geven aan deu wet-
tigeu opvolger van PfiTRUSden Paus vau Fiome,^'