Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den zondag
Kg leven leiden en geestelqk herboren wor-
den , en dat wij uwe liefde jegens ons met
wederliefde vergelden. Amen.
OP DEN ZONDAG na KERSDAG.
Evangelie , Lucas II. : 55 - 4o.
»vvw
« En JosEF en Maria , waren verwon^
« derd over deze dingen , die van hem
« gezegd werden. En SiMON zegende
« hen en zeide tot zijne Moeder MA-
« ria : zie , dit kind is gesteld tot
<c val en tot opstanding van velen in
« Israël , en tot een teeken , het welk
« zal tegengesproken worden. Ja, daar
<t zal ook een zwaard door uwe ziel
« gaan : opdat de gedachten van vele
<( harten mogen ontdekt worden.^*
Zoodra Gods Zoon de menschheid had
aangenomen, kwamen de herders w^ixx Beth-
lehem , om te zien , wat daar geschied was.
Zij verhaalden aan Maria, de Moeder vau
Jesus , en aan JoSEF, wat zij gehoord en
gezien hadden ; waarover deze zich zeer ver-
wonderden , gelijk mede over hetgene er
kort daarna met de di*ie Koningen en den
ouden Simon voorviel, naar luid van het
Evangelie.
Zoo zullen wij insgelijks heilig nadenken
over de wonderen , welke God gewrocht
heeft : hoe God de Heerc de Aarde met al-
r.