Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de H.H. Petrus en Paulus. 3ÓS
I den levenden (xod ; Gq ztjt de lang
dofde Messias, de /jaligmakei' der wereld,
it niemand kan Äulkedingen doenalsGijdoet.
il lerst hadden vele leerlingen te geli]k ge-
aken , doch hier was iict PßTUt's, die
en sprak , en zulks was een voorteeken
zijn aanstaand gezag en zqne ineerder-
1 boven de andere Apostelen Deze
entenis van Petrus komt hem en
e opvolgers toe ; en daaraan is de be-
lde hulp en bijstand des H. Geests ver-
iden. Jesus eischte van zqne Apostelen
leerlingen , dat zq meer dan andere men-
en welen , en gelooven zouden , omdat
bestemd wai'en om de anderen te onder-
en , en ofschoon Hq hun hart en hnnne
acijten kende , wilde Hq hun dit openlqk
:n bekennen 4 om hen meer en meer in hun
of te versterken. Als PiiruUS zoo dui-
jke .belqdenis van zqn geloof in ChkISTUS
aan had ,
eejt Jesus hem geantwoord : Zalig
zijt gij y Sl'yîon , Jon/îs zoon; want
j vleesch en bloed heeft u dit niet vér-
|ilr openbaard , maar mijn vader , die in
den hemel is. F.n ik zeg u , dat gij
zijt pfùtlitts, en op dezen steen zal
i : ih mijne Kerk bouwen en de poor-*
ten der hel zullen tegen haar niet
■ vermogen.''*
lis of Jksus wilde zeggen : gij naar het
H esc II de zoon van JOANM-lS , ztjt evenwel
lukkig en snlig, dat gq deae bekentenis
it afleggen eu aflegt. Geen vleesch ej»
. Z 2