Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Evangelie op den Feestdag
een gezigt , haren zoon, alè eenen hond n
eene brandende fakkel in den mond ; waa
door voorspeld werd , dat zij eenen zo
zoude bai-en, die door leer en leven v(
menschen zoude ontsteken in geloof en lie,
de : De H. Nicolaas , nog een zuigeli
zijnde , wilde slechts tweemaal 's weeks, a
le woensdagen en vrijdagen , de borsten zi|;
ner moeder zuigen, waaruit zijne ontho '
ding en boetvaardigheid op te maken is.
Leeren wij uit dit laatste gedeelte van o
Evangelie, dat men de kinderen , reeds va,
der jeugd af, tot datgene moet gewennen
waartoe men hen denkt opteleiden; want eei
oude boom laat zich niet meer verplanten i
Een kind , wien zijne fout niet in de kind-1
sehe jaren ontleerd wordt, zal dezelve nie (
in den ouderdom verbetei-en. Dat de kin^j
deren reeds vroegtijdig God leeren kennen,
dienen en liefhebben , gelijk de H. Joan^
nes, zoo doende zullen zij , en wij met
hen , genade Van God ontvangen ; want hei
rijk der hemelen komt hun toe (*).
GEBED.
Heilige Joannes de Dooper, die door de
genade Gods tot zoo eenen hoogen trap van
zaligheid geklommen zijt, gedenk aan mij
dat ik ook in barmhartigheid mag verheven
worden ; daar ik door mqne boosheid zoo
vei-nederd ben. Verwerf voor mij ellendi-
gen , dat ik in de tweede toekomst vanj
n Mattii, XIX. ! li.