Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 der geboorte i^an den ft. Joannes, ^St
ivrorden, Het men den vadejr Zacharias,
omtrent beslissen. Deze man was stom
gorden , omdat liij niet had willen geloo-
, wat de Engel hem aangaande de be-
ichtiging van zijne hulsvrouw had gebood-
aapt. Dit leert ons geloovig aantenemen ,
iri God ons door zijne dienaren en het H.
^.ngelie laat verkondigen ;
terstond werd zijn mond en tong
geopend : en hq sprah en loofde God.
En daar Iwam eene vrees over al'»
len, die daaromtrent woonden : en
al deze dingen werden ruchtbaar door
het gansche gebergte van Judée. En
alten, die het hoorden namen het
ter harte, zeggende : fVie of dit
kind zal wezen ? TVant de hand des
Heeren was met henu'*
ACHarIAS , gehoorzaam aan het bevel van
^ gaf het kind den naam , dien de En-
gezegd had, en terstoud kreeg hq zqa
aakvermogen weder. Er ontstond ouder
n , die dit hoorden of vernamen eene
eze en zij vroegen : wat zal er van het
d worden, met hetwelk zoo vele won-
lijke zakeu gebeuren ?
ï]|3ergelijke wonderen hadden plaats bq de
oorte , en in de eerste jaren van vel©
iligen. In den mond van den H. ÄM-
sil'S zag men, toen hij nog in de wieg
, eene zwerm honigbijen , die zijne toe-
istige zoete leering en welsprekendheid
eekt-nden ; de moeder van den IJ. ÜO-
icus zag, tqdeas hia*e zwangerheid, ia