Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^o Evangelie op den Feestdag
noodzakelijkheid van het Doopsel leert o
Christus zelf, als Hij zegt : ten zij i<
mand herhoren worde uit het water i
den heiligen Geest, zoo kan hi] in A
ri]is Gods niet homen (*) j
Ten anderen moeten wij zorgen , dat tj
kinderen bi] het Doopsel eenen goeden , e|
gepasten voornaam gegeven worde. Men mot
hun niet altijd de voornamen der ouders ci
der bloedverwanten geven , wanneer er dez|
geen gepaste hebben, maar er ten minst
eenen beteekenenden of heiligen naam bij-
voegen ; opdat de kinderen hunner namei
gedachtig, hunne daden daarmede doen o-
vereenstemmen. De Engel des Heeren ha(;
daarom te voren aan Zacharias gebood-
schapt, dat zijn zoon Joannes, dat is ge-
nade , zoude genoemd worden ; want Hij zou-
de vele genade van God ontvangen : met
den H. Geest vervuld worden, en vele
der hinderen van Israël tot den Heere
hunnen God hekeeren.
« En zij antwoordden haar : Daar is
« niemand in uwe maagschap. die de--
« zen naam voert j^i] wenkten dan
« zijnen vader, hoe hij hem wilde ge-
« noemd hehben Deze een schrijjta-
«feitje nemende, schreef daar op :
« Joannes is zijn naam. En zij ston-
B den alle verwonderd"
Toen men het omtrent den naam, dien
men het kind geven zonde , niet eens kon-
(*) Joannes III. : 5.