Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der geboorte van den H. Joannes,
i, om zich zoo wel te verheugen, als ee-
H dio kinderen ter wereld brengt; want
è heeft nu nog meer tijd , om op geeste-
JlC zaken te denken. Ook moeten wij te
(^3den zijn met hetgene God ons toeschikt;
jn wil moet onze wil zijn , dan zullen wij
4S niet alleen verheugen, over het geluk
it wij genieten, maar ook over dat van
t zen naaste (*}. Mogten er, helaas , niet
['50 velen gevonden worden, die vol nijd
I afgunst zijn , en zich ergeren, wanneer
|t hunnen huurman of evenmensch welgaat.
(jBrt op den achtsten dag kwamen zij
het kind besnijden, en noemden het
1« naar zijnen vader met den naam van
<;« Zacharias. Doch de moeder nam
',|(( het woord op en zeide : geenszins ,
« maar hq zalJoANNIiS genoemd wor-
h den^'
Vooreerst leeren wij hiei-uit, de eerste ge-
jenheid de beste waartenemen , om de
ngeboren kinderen naar de ziel te ver-
i-gen, hen te laten doopen , gelijk zij in
it oude Testament besneden werden. Dit
isnijden geschiedde op den achtsten dag ,
I hunne geboorte; want vroeger konden
i kinderen de pijn niet verdragen. Ver-
;ugen wij ons , dat het Doopsel in de plaats
Br besnijdenis gekomen is ; eensdeels , we-
ns dat dit niet met smarten verzeld gaat,
1 anderdeels, wijl de jonge kinderen dit
»krament vroeger kunnen ontvangen. De
(*) Rgm. XII, : i5.