Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'3^8 Evangelie op den Feestdag
Christenen, welken dit teeken ïn het hï
geplant is, en die hunne voorhoofden t
rustplaatsen daarmede versieren of die h
op de borst dragen, erfgenamen des ee»
wigen levens, hetwelk op dit hout door ü
dien wq lof cn dank zeggen, verworven i
Amen.
op den feestdag dept ge
boorte van den h.
joannes.
Evangelie , Lucas I. : 67 - 66,
« Intusschen werd de tijd vervuld, dat\
a Elisabeth zoude haren., en s^i
« baarde eenen zoon. Als hare ge-
« buren en bloedverwanten gehoord had-
« den, dat de Heere zijne barmhar-
« tigheid over haar verheerlijkt had ^
« verheugden zij zich met haar,"
Onder het oude Testament was het bij de
Joden eene schande, wanneer eene vrouwe
onvruchtbaar was. Elisabeth was reeds
verre op hare dagen , toen zq eenen zoon
baarde ; geen wonder derhalve , dat hare ge-
buren en bloedverwanten verblqd waren,
toen de Heere deze schande van Elisabeth
kwam wegnemen en haar deed baren. On-
der het nieuwe Testament is dit geheel an-
ders. Eene onvruchtbare viouw heeft rede-
re I
Is.