Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
den, dan zouden wij, wedergeboren zijnAj
wandelen als kinderen des lichts. Het Dow
«el geschiedt met water en door de wod'
den des dienaars van het Evangelie; dJ
brengen de genade en den H. Geest n
zich. Gel^k het gewone water het Hgcha*
Tan alle onzuiverheid reinigt, zoo bestl
het Doopsel de inwendige zuivering van (!
zonden door den H. Geest. Alle cerem(
nien der H. Kerk, al verstaan wij dezel
niet met ^icodemus, hebben eene geesU
lijke bedoeling. De H. olie en het chrisnu
waarmede wij gezalfd woi'den, dienen ti
teeken en belijdenis, dat alle kracht "
Doopsels van den gezalfden Zaligmaker ko
De woorden voorwaar , voorwaar , we
Jf.SUS dikwijls bezigde, dienen ter meerd
kevesting van hetgeen Hij zeide. Hij sp
als Gods Zoon, die kennis van alles had
en niet gelijk de Profeten , aan welke G
het openbaarde ; doch menschen , die geei
lelijk blind zijn, kunnen geene geestelijk
dingen verstaan. Daarom verweet ook Jesii
aan Nicodemus , dat de Farizeërs ligchami
lijke gelijkenissen niet verstonden, en dui
was het geen wonder, dat zij nog minder]
hetgeen geestelijk was, konden vatten : Wan-
neer ik a lieden van aardsche dingelA
spreke en gif gelooft die niet, hoe sidi
gi] dan gelooven als ik u van hemelscm
dingen spreke ? Nadat Jesus den beken-'
den Prins der Joden door deze ligchame-
Iqke gelijkenis onderrigt had, voegde Hij er bij;
• En gelijk AfoiSüS de slang in de woei-
« t^n verheven heejt, aUoo moet dt