Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
de geboorte onzes Heereri. 3t
daarbij voegende , hoe zij Hem als een klud.
zouden vinden liggen in eene krib.
Zoo zond ons dan de liefderijke hemelva-
der eenen Verlosser! heugelijke tijding! Wij,
door Adams val verloren , eeuwig ter helle
gedoemd, kregen door dezen Verlosser ge-
nade. Welk heil, welke zegen ; maar tevens
welke uitnemende liefde van God , jegens de
menschen , bleek in dit werk der verlossing.
Jesus , de eeniggeboren Zoon des Vaders,
daalt op Aarde neder eu wordt mensch, om
zondaren zalig te maken, om weder te zoe-
ken , dat verloren was. Juichen wij met de
menigte hemelsche heerlegers , met de en-
gelen , die boven BethLehems velden God
loofden en zongen : Eere zij God in het
allerhoogste! Welke dankbaarheid zqn wij
den Heere Jesus niet verschuldigd ! Met
welke liefde moeten wij lleru niet aanhangen !
Doch de dankbaarheid bestaat niet enkel in
woorden; maar voornamelijk in daden : in
het uitoefenen der weiken van barmhartig-
heid en andere deugden. Laat ous oot-
moedig , vredelievend en eensge/siiid zijn on-
der elkander, dan is Jesus ook voor ous
uit den hemel op Aarde nedergedaald; dan
zullen wij als luensclien van goeden wille,
vrede hebben.
GEBED.
Liefderijke Jesus , die uit de allerootmoe-
digste dienstmaagd Maria geboren zijt, en
zoo in eenen nederigen staat de menscliheid
hebt aangenomen , laat ous van u nederig-
heid leercnj geef, dat wij steeds een hei-.