Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
mn de H. Kruisvinding.
^telijk leven. Gelijk de Zaligmaker zich
^er verklaart, zeggende :
^at uit den vleesche geboren is, is
vleesch : en dat uit den geest gebo-
ren is^ is geest. Verwonder u niet ^
dat ik u gezegd heb : Gij moet op
nieuw geboren worden. De j^eest
blaast daar hij wil, en gij hoort zij-
ne stem wel, maar gij weet niet
van waar hij komt, noch waar hif
heen gaat ^ even zoo is het met al-^
len , die uit den geest geboren zijn*
NicodemüS antwoordde en zeide
hem : Hoe kunnen deze dingen ge-
schieden? Jesus zeide hem weder-
om : Zijt gij een leeraar in Israël,
ƒ en weet gij deze dingen niet? Voor-
( waar , voorwaar , ik zeg u : Wij
< spreken, hetgeen wij weten, en wif
\i getuigen hetgeen wij gezien hebben;
i( en gij neemt ortze getuigenis niet
t aan. Is het , dat gij , wanneer ik
[( ulieden van aardsche dingen spreke ,
« niet geloojt , hoe zult gij dan geloo-
ii ven, als ik u van hemelsche dingen
i< spreken zal? Ook is er niemand op^-
« geklommen ten hemel, dan die van
K den hemel nedergedaald is : de zoon
des menschen , die in den hemel is^^
Dat uit geest geboren is , is geest,
zeggen krijgt'een geestelijk wezen en
' -rdt de gaven des Heiligen Geests deel-
I itig. Mogten wij ons zoo gedragen , dat
de gaven des H. Geest deelachtig wor-
y 5