Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Evangelie op den Feestdag
weg ter zalifjheld te weten, zich moet V'
voegen bij de leeraars, die van God gezc
den zijn , en deze kunnen geiend en ondi
scheiden worden aan het doen van wondert
God zendt geene nieuwe leeraars, verko
digers van zijnen wil , of Hij geeft hun tel
kenen en de magt om wonderen te doei:
gelijk aan Moses en aan Christus. De veii
anderingen , die daarna door eenige afgeva
len leeraars gemaakt zijn , moeten niet aan
genomen worden als van God komend
Laat ons vei'der het Evangelie hooren :
<( Jesus antwoordde , en zeide hem
n f^oorwaar , voorwaar ik zeg u, tei
« zij iemand op nieuw herboren wor
« de, zoo kan hif het rijk Gods niet
« zien, NicodemuS zeide hem : Hoe
« kan een mensch geboren worden , daar
« hij nu oud is? Kan hij clan weder in
ft zijns moeders ligcJiaam ingaan, en
V. herboren worden? JESUS antwoord-
« de : Voorwaar , voorwaar ik zeg u,
« ten zij iemand herboren worde uit
« het water en den Heiligen Geest,
<( zoo kan Jiij in het rijk Gods niet ko-
In deze bewoordingen leert de Zaligmaker
het H. Sakrament des Doopsels, en dat bet-
zelve tot de zaligheid volstrekt noodzakelijk
is. Door de tweede geboorte wordt het H.
Doopsel verstaan ; want verkrijgt men door
de ligchamelijke geboorte het leven , dan
verkrijgt men ook door het Doopsel of de
tweede geboorte, deu Jieih'gen Geest of het