Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan de ƒ/♦ Kruisvinding
|DEMUS had veel van Jesus hooren spre-
y maar durfde niet openlijk bij Hem gaan,
vreeze voor de Joden ; daar hij vreesde
|or hen veracht en bespot te worden. Ei-
zoo gaat het vele rijke en voorname
ischen van dezen tijd ; althans de liefde
|s naaste dringt ons te denken, dat er on-
^ir hen nog velen zijn , die van de leer
a JüSUS zouden willen hooren, maar die
;h schamen voor de menschen , om ziöh
vernederen. Wij willen niet spreken van
die geheel ongeloovig zijn , die den
ooten stroom volgen, en gaarne onder de
ogenaamde vrijgeesten gesteld willen wor-
n. Daardoor meenen zij , zullen hunne
derdanen, vooral de gewone burgers, meer
rbied voor hen hebben ; doch zij bedrie-
n zich zeer : Vreezen zal men zulke wijs-
eren, gelijk den duivel, maar wezenlijke
chting , hebben zij niet. De vloek der
reduwen en wezen volgt hen in het duiste-
e graf, en de traanbronnen zijn voor hen
itgedroogd. Laat ons dan de valsche schaam-
e overwinnen ; w;mt wat zoude hot ons ba-
en , wanneer wij de geheele wereld wonnen
in schade aan onze zielen leden. Zouden
rq de menschen meer vreezen dan God ?
NiGüDKMÜS van JeSUS de woorden jles
evens gehoord hebbende , schaamde zich
iaarna niet meer een leerling des Keeren te
lijn; want, nadat JjLSÜS gestorven was, deed
hij daarvan openlijk belijdenis, door metJo-
SüF van Arimatkea het ligchaam van JE-
SUS te vragen ; waarna zq bet balsemden en
begroeven.
Wij leeren ook hieruit, dat men, om den
y 4