Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
\an de H.H^ Philippus en Jaeohus.
zijn henengaan tot den Vader gespro-
, en evenwel verstonden zij niet regt ,
Hq zeide. De Zaligmaker gaf hun te
aen, dat zij Hem zouden verstaan en den
er kennen , indien zij Hem genoegzaam ,
zijne goddelijke natuur, kenden ; doch
t dan , wanneer de H. Geest over hen
de zijn uitgestort, zouden zij deu Vader
ook Hem beter kennen , naar dat Hij op
de gekend kan worden. Leeren wij hier-
de zwakheid en het geringe verstand van
mensch, zonder de genade Gods en de
lichting des H. Geests. christus is de
F, de waarheid en het leven wij moe-
zijne geboden gehoorzamen, zijne voet-
Apen' navolgen, zijn Woord gelooven, en
tot het eeuwige leven trachten ^te ko-
1, geliqk deze twee voortreffelijke man-
ii|, Philippus en Jacobus, die eerst on-
Jdig waren , maar naderhand door den H»
'j ist verlicht en bestuurd wordende, ge-
deld hebben waardig het Evangelie ea
leer, die ztj omhelsd hadden. Nadat
len veel iu den wijngaard des Heeren
»l^erkt hadden , werd philippus in Phry-
S gekruisigd en aan het kruis gesteenigd,
jOBUS werd in het joodsche land van ee-
i toren geworpen , gesteenigd en met ee-
i stok dood geslagen. Eindelqk,wat moe-
wij doen ? Wij moeten trachten al meer
meer kennis van goddelijke zaken te
4krijgen, en God bidden , dat Hij ons
Cirtoe zijpen H. Geest gelieve te schen-
a , deze twee Apostelen als onze voorspraak
T inemende, zoo zullen wij door den regten
g en de ware 1-eering den hemel biunentrtdea.