Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
34o Evangelie op den Feestdag
cn wij zullen dubbele glorie genieten. Date'
zondaars, welke biertoe een ergerlijk lev
geleid hebben, de hoop niet verloren geve
dat zij veeleer moed opvatten, zich haasten
om zich te bekeeren en zich naar Jl-sus t'
wenden 5 terwijl hun nog genade aangebodei
wordt. Er zal in den hemel vele bli]dscha|
zijn over eenen zondaar, die zich bekeert, eij
niemand mag wanhopen. O zondaren, JesUj
staat met open armen , en roept u toe doo:
zijne dienaren : wend u naar mij toe en word.
behouden. Het Evangelie zegt verder :
« En nadat ih zal vertrohhen zijn ^ en
ff plaats bereid hebben , zoo zal ih we-^ï
« derhomen ^ en u tot niij nemen;
« dat gij ooh moogt zijn waar ih ben*
« Gij weet wel waar ik henen ga , e/i-ï
< gif weet den weg. Thomas zeidei
« Hem : Heere » wij weten niet waar.M
« gif henen gaat ; en hoe hunnen
ff den weg weten ? JeSUS antwoordde (
« hem : Ih ben de weg, de waarheid ï
« en het leven ; niemand komt tot den
ff Vader dan door mij. Indien gij mij
ff gekend hadi , gij zoudt ook mijnen
ff Vader wel gekend hebben : en eer^
« lang zult gij hem beter kennen , en gij
« hebt hem gezien I'JIJLII'PUS ant*
ft woordde hem : Heere , toon ons den
ff Vader en het is ons genoeg. JESl/s
ff antwoordde hem : liet is nu zoo lan~
ff gen tifd, dat ik met u ben ^ enkent
ff gij mij nog niet ? O PillLivWS y
e die ?nij ziet , ziet ook den Vader "
J^sus had zijne Apostelen al meermalen
I