Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
an de H.H. Philippus en Jacobus, jjp
ocrea ; anders zoude de Zaligmaker zij-
eerlingen daartoe niet hebben aangemaand,
s niet ontroerd, zeide Jesus. Gelooft
fl in God, zoo gelooft ook in mif^
Än wq dit , dan kunnen wij verzekerd zija
ü God ons niet boven onze krachten laat
oekem Tot troost der zwakken, voegt
us er bij, dat in het huis zijns Va^
s i>ele woningen zijn , vele in getal en
cheiden vau waardigheid en glorie. De
fs^gheid is wel één in de zaligen ; namelijk-:
zij het liefelijk aanschijn Gods genieten ;
üar de glorie is nogtans verscheiden en
nir ieders verdienste geregeld. De brave,
deugdzame menßch, die in JrsUS ge-
ft, zal zalig worden, doch hij, die ge*
een leeraar tevens velet kennis van god-
ijke zaken zoekt te verkrijgen , kan ee-
hoogeren trap in de school van Jesus
klimmen. Intusschen is de kennis zonder
gd en godsvrucht van geene waarde en
n alleen niet zalig maken. Wat moeten
doen om zalig te worden ? Wil men de-
vraag , zonder breedvoerig te zijn, be-
twoorden , dan, zeggen wij , is het nood-
kelijk de geboden Gods en der H. kerk
gehoorzamen, zijn leven inrigtende naar
leering ons van onzen goddelijken Meester
oi'gehouden, maar om tot een meer ver-
ïven trap van glorie te komen, moeten
[j ons daar hij spenen van anders geoor-
ofde vermaken, Ja , wij moeten dikwijls vrq-
illig vasten, ons genoegens en vermaken ont-
:ggen , om den armen te helpen; want
n armen geeft, leent den Heere. Zoo
oende zal ons loon groot zqn in den hemels
y ft