Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Evangelie op den Feestdag
« hetzelve huis, etende en drinhi
« van hetgene zij hebben ; want een
« beider is zijn loon waardig. Haat ,
(( van het eene huis in het and
« En in wat stad gij homt, daar /
« u ontvangt, eet van hetgene u vc
« gezet wordt. Geneest de ziehen ,
ft daar zullen zijn : en zegt hun :
« rijk Gods is u nabij gehomen. .
<1 in wat stad gij zoudt mogen
<( daar men u niet ontvangt, gaat
<i op de straten en zegt : Ooh het
« dat ons van uwe stad aanhan\
« schudden wij tegen u af. fVeet nc
« tans , dat het rijk Gods nabij ge^
« men is."
Zie daar vele nuttige lessen , welke
Zaligmaker aan zijne leerlingen vóór hu
afreize gaf. I. Worden de leeraars lam
ren genoemd, die onder hunnen opperst!
herder staan ; maar deze hebben geene kra
uit hen zelven , om de goddeloozen en
booze geesten te wederstaan; zij moetend
God gesterkt worden. 2. Moeten de lee;
aars , en zij die christus willen navolge
op geene tijdelijke goederen achten, al
aardsche zorgen laten varen, zich niet o
kost, kleederen of anderen nooddruft b(
kommeren. Zij moeten 3. Vrede en lief(
zoeken te stichten, en al hunne pogingJ
moeten daar henen strekken. Wanneer ^
dit doel niet kunnen bereiken, is al hu
arbeid verloren. 4. Wordt in dit Evan
gelie geleerd, dat de leeraars niet allee
geestelqk, maar ook tijdelijk loon vcM>rhua