Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
jo Evangelie op den Hoogtijd van
ter niet na, om door treilende , wonderlijke
voorvallen de goddelijkheid van dit wondej:
kind te vertoonen. Daarom zegt het Evan-
gelie :
En daar waren herders in die land^
« streek , die zich in het veld onthiel-^
« den en de nachtwacht waarnamen
« over hunne kudde. En zie 9 daar stond
<( een engel des Heeren bij hen , en Gods
« helder licht omscheen hen , en zij
. « werden, met eene groote vreeze ie-
« vangen. Doch de engel zeide hun ;
<< vrtest niet : want ziet^ ik breng u
x< eene blijde boodschap ^ die tot groo-
i ie vreugd zal zijn voor al het volk ;
« want heden is u de 'Zaligmaker ,
« welke C1IB.ISTUs de Heer is ^ in de
ii stad van DaVID^ geboren. En dit
M zal u tot een teeken zijn : gij zult
^ ikjiet kindf in doeken gewonden^ vin-^
<( den liggen in de krib. En terstond
kwam er bij den engel eerie menigte
M van het hemelsch heer , die God
,« loofden en zeiden : Glorie zij God
in het allerhoogste, en op Aarde
vrede , den menschen van goeden willeJ*
Op zulk eene plegtige wijze ^ wilde God
de geboorte van zijnen geliefden Zoon be-
idend maken. Een engel daalde neder ii^
ßethlehems velden en verkondigde den her-
deren', die daar de wacht bij hun vee hiel-
den , de geboorte van Jesus. Ilij bragt de
jgewenschte tijding, dat de lang beloofde
ftkäsias te Bethlehem geboren was5 tevew^
^ ;