Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
m den H.H. Marcus en Lucas.
i|en werken ; 00k zond JESUS deze leer-
gi voor zijn aanschqn henen , naar de
(«en, waar Hij zelf zoude komen. De
i|ugen moesten dan vlijtig zijn , gelqk al-
lenschen dit behooren te doen ; daar
853, voor wien niets verborgen is, eenmaal
nu zal, om hun werk na te zien en te
ordeelen.
il? oogst is wel groot zeide JeSUS , er
!:el te doen , er zijn vele menschen te
ifrwijien in den weg der waarheid ; maar
■ nn weinig arbeiders; de arbeiders of
e®rs zrjn weinig in getal , en velen hun-
!iwerken met slappe handen en slappe
iïn \ zij doen tragelqk hun werk , niet
eJden noodigen lust of qver; ja velea be-
>dn daarbij tijdelijk voordeel en zoeken
ïlölve niet de eere van God te bevorde-
n Bidt den Heer des oogst, bidt der-
Ji God, dat Hij arbeiders in zijnen
)ii wille zenden, dat Hij vlijtige en ge-
üjve leeraars wil zenden, die door leer
i|oorbeeld de menschen tot deugd en de
se Gods opleiden. Dit is de pligt Van
kreglschapen leeraar. Aangaande U ,
.at henen, ziet, il zende u lieden ^
ijelrjh de lammeren onder de wolven
ifjraagt geene beurs, noch reisrak ^
loch schoenen ; en groet niemand
onderwegen In wat huis gif zult in^
^aan, zegt ten eerste : Vrede zij dezen
ïuize, Jin indien daar een hind
van vrede is , zoo zal uw vrede op
hem rusten; zoo niet, dan zal de"
lot u wederkeeren^ Bltfft in,