Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
jf^ Emngelie op den Feestdag *
« anderen , die hij twee en iwre
« zond, in alle steden en piaalsen dci\
« hij zoude tomen. En hif zeide
« De oogst is wel groot, maar t/rtl
« zijn weinig arbeiders. Bidt dan f/J
« Heer des oogst, dat hij arbeidttrs ■
« den oogst wille zenden." |
n
Nadat de Zaligmaker ri^ne twaalf Apost(
ïen verkozen had, om hen door de gai
sehe wereld te zenden, om te leeren en
bekeeren, heeft Hij nog twee en zevent
andere leerlingen, van eenen minderen ra
dan de Apostelen, benoemd, om zijne le
tfe verbreiden. Niet, dat de Zaligmaker del
zelve volstrekt noodig was^ maar om te too
nen , dat Hij ook menschelijke middelen o
vervloediglijk wilde in bet werk stellen. De
zelfde reden zijn het, waarom zijn godde
lijk Woord door meer dan eenen Evange
list, die allen hetzelfde getuigen , beschreve
is. Van de vier Evangelisten waren Matthkü
en Joannes Apostelenterwql MabCUS e
Lucas onder de twee en zeventig leerlinaei
behoorden. De Bisschoppen der H. KtrI
Vervangen de plaats der Apostelen, en de gej
wone priesters de leerlingen. Di;ze zijn du3
van Christus gezonden en mogen ook r.q-
tic leer verkondigen. Al wie op een andere
wijze gezonden zijn , mogen de Sakramenten
niet uitdeden.
Hier staat te letten op de wettige of on-fl
wettige zending der leeraars. Voorts is aau-i
temeiken , dat JjLSüS deze twee aan twee]
zond , om daarmede te leeren, dat de let-x'-
Aars vooral eendrachtig moeten zqu in woor-