Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
mn onze hieve Vrouwe Boodschap. 333
ie hier de dienstmaagd des Heeren ,
mif geschiede naar uw woord"
aria berustte m den wil des Altnagtigen ;
was gereed zijnen wil te eerbiedigen ea
e daarom ; mi/ geschiede naar uw woord,
k gij gewiegd bebt, of gelijk de Heere be-
rt beeft Laat ons de voetstappen van
ria volgenden bijzonder linre deugden
ootmoedigheid , gehoorzaamheid en zui-
leid , elk in zijnen staat en naar zijn ver-
en , doende den wil des hemelschen Va-
s en dien van zijne H. Kerk, zoo wor-
1 wi^ geestelijke broeders en zusters van
Heere JESUS, wassende hjer in genade,
dat wij bij de waardige maagd en moe-
Gods eenmaal aanlanden.
GEBED.
,aat, Heei-e JESUS, door uwe geheimvolle
vangenis en de verdiensten uwer H. moe-
, een vuur van opregte liefde in mq ont-
||ken worden, waardoor ik U ontvange;
Jodat ik, door uwe medewei*kende genade ,
«ervloedige vrachten van goede werken mag
'fortbrengen eu eens in den hemel bij ü
en. Amen.
)P J)E]N FEESTDAG VAN DEN
H.H. MARCUS EN LUCAS.
Evangelie , Lucas X. : 1 - g.
In dien tijde , zegt het Evangelie, ver-
<( koos do Jlctrc nog Iwcq en zeventig