Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
Ezangelie op den Feestdag
« hoogsten zal u overschaduwen : da\
« om zal ooh het Heilige, dat ui'^
« geboren zal worden , de Zoon Gtj
« genaamd worden. En zie , Elit
<. jietll, uwe nicht, heejt ook zelfs\
« haren ouderdom eenen zoon ontvc
« gen , en dit is de zesde maand vo
t haar, die men onvruchtbaar noei
K de. M'ant daar zal geen ding o|
«t mogelijk bij God zijn"
Dit was als of de Engel zeide : Vrees nil
voor het verlies uwer reinheid ( want M
ria had , met toestemming van JoS
de belofte van zuiverheid gedaan ), de
zult gq houden; aangezien de ontvangen
door de kracht Gods zal geschieden;
zult geenszins de gewone toevallen der vrou
wen hebben en zelfs zonder smarten baren |
de vrucht zal gansch heilig zijn en God
Zoon genaamd worden. Ook uwe nicht
voer de Engel voort, tot hare verblijding^
ook Elisabeth , die men wegens hare on-;
vruchtbaarheid verachtte ( gelijk het bij di'
Joden voor eene vrouw schande was on-l
vruchtbaar te zijn) heeft eenen zoon ont-|
vangen ; eu daaruit ziet men , dat bij Godf
alles mogelijk is. Mogen wij hieruit leeren ;
de wooi'den , die ons door wettige leeraars |
tot troost of vermaning toegevoegd worden,'!'
vastelijk te gelooven , ofschoon het onsj
soms wonderlijke geheimen schijnen. Er zijn
in de natuur zelfs vele geheime en wil men
die niet in de openbaring , in het Evangelie ?
Na dit gesprek met den Engel was MARIA
voldaan, innig verheugd. £a zq zeide i