Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
an vnzê Lieve Vrouwe Boodschap.
anschien geprezen wordt ; hij boort gaar-
st men hem lof toezwaait, hem bedriegt;
ieuiand, welke ootmoedig en nederig is
Hjj hiirte , zal over eiken lof, welken men
iu zrjiie tegenwoordigheid geeft, bloo-
eij verlegen staan; hq zal gawme zien;
men prijzen aan anderen uitdeelt , en
ich zelven denken : gij bezit meer dan
De vrees echter, welke MarIA had ,
?o door den Engel weggenomen , toen hii
if gerust stelde, door zijne nadere ver-
ing , en zoo zien wij. Dat men al
kan i;ien , wat een werk van God is, en
ons alsdan kunnen bemoedigen ei» her-
njleu De Engel zeide aan riaria, dat
dtn langbeloofden Messias zoude baren ,
den Zoon des Alierhoogsten genaamd
als zoodanig erkend zoude worden; aan
wn een geestelijk Koningrijk, niet alleen
r de Joden , maar over alle menschen ,
de gegeven worden ; een Koniiierqk , dat
David beloofd was, als zullende de
Rfisias uit zijnen stam geboren worden ;
c dit werd door het tijdelijk rijk van Da-
11) verbeeld. Hzj zal ^ zeide de P2ngel ^
Wf het huis van jacob ^ in de H. Kerk,
der eeuwigheid heerschen^
Maria twijfelde niet aan de waarheid van
alles; doch zij wist niet op wat wijze
ks zoude geschieden. Daarom
iZeide Mat^iA tot den Engel : Hoe zal
m dit geschieden , naardien ik geenen
m man beken. En de Engel antwoord^
« de haar : De heilige Geest zal u
^ Qverkomen , en de kracht des Aller-