Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelle op den Feestdag
« Als de Engel lot haar ingekomen w
« zeidit hif : Wees gegroet, gij vol v^
« genade^ de. Heere is met u : gea
« gend zijt gq onder de vrouwen. Dè
« welke , als zij dit hoorde, werd
« roerd over zijne woorden, en h
n dacht, wat dit voor eene groetenis mo
« wezen. En de Engel zeide tot haaf\
« Frees niet Maiha, want gij hel
« genade hij God gevonden. Zie , g
■ zult ontvangen in uw ligchaam , e
« eenen zoon haren, en zijnen naa^
• Jesus noemen. Deze zal groot zijn
« en de Zoon des Allerhoogsten gt
n naamd worden : en God de Heer
« zal hem den zetel van zijnen Vadt
« David geven : en hq' zal in kt
■ huis van JacoB heerschen in de
« eeuwigheid. En zijn Koningrijk za
« geen einde hebben.^'
Wq kunnen hier aanmerken i. Dat in di
Evangelie den schoonsten lof aan MaRÜ
gegeven wordt; eenen lof, dien nooit ee-
nig ander mensch van God ontvangen had
De Engel groette Maria vriendelijk, noem-
de haar vol van genade, en zeide : di
Heere is met u gezegend zijt gij on-.
der de vrouwen Op het hooren dezer groe-f
tenis ontstelde MarIA en wist niet, walf
dit zoude beteekenen , en daaruit leeren wij.
2. Üat Maria zeer ootmoedig was ; wani
ïij wist, dal de Engel haar niet vleide, en
haar onvei-diend zoude prijzen , gelijk de
menschen dikwijls doen. Een dwaas en eer-'
zuchtig mensch ontstelt niet, wanneer hq ii