Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
S10
Evangelie op den Feestdag
Gods enkele wil bonst hem daaruit, en
is niet meer. Op zijne ordeteekens ? D
ze zijn immers in liet oog van God als spii
newebben. Maar ik weet eenen staat, e«
nen titel, die meer is dan alle deze : de
Christen in den staat der genade : de
Christen die de geboden van God en va.
de H. Kerk onderhoudt.
Laat ons dan zachtmoedig en ootmoedi
zijn, ons innig verheugende, dat wij Chris
tenen en kinderen der H. Kerk zqn , geroepei
om den Heere jesus natevolgen. In voorspoec
zullen wijniet trotsch,niaar dankbaar zijn jegeij
God , die verhoogen en ook vernedefen kan; in
tegenspoed moeten wij bedenken, dat eei
leerling niet beter is dan ziju meester (*)
dit dachten ook de Apostelen, behalve Ju-
das , in wiens plaats de H. matthias,
door Gods bestiering, tot medeapoStel ge-
kozen werd. Zeker ijk was dit wegens zijne
ootmoedigheid, dat de naam matthias be-
teekent.. Volgen wij Jesus en matthias
voorbeeld, dan zullen wij rust voor onze
zielen hebben 5 dan zullen wq ondervinden,
dat Jesus jok zoet en zijn last ligt is.
GEBED.
Heere JesUS , die in de wereld gekomen
zijt , om de menschen te leeren , hoe zq
onder uw jok , uwe wet, . levende , rust
voor hunne zielen erlangen , schenk ons u-
we genade ; opdat wij den aangenamen last
uwer geboden, gewillig dragen en opvol-
gen , dan kan ons de zware last des vleescbs,
der wereld en van den boozen vijand niet
- drukken. Wij bidden U, o Zaligmaker, dat
Gij ons deze barmhartigheid verleenen ea
Jgannes xul. : j8. ........ '