Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den IJ* Matthias,
'omt tot mij, allen , die heiast en 6e-
laden zijt, en ik zal u verkwikken»
neemt mijn jok op u, en leert van
mij , dat ik zachtmoedig en ootmoe^
dig van harte ben : en gif zult rust
voor uwe ziel vinden, tVant mijn jok
ï is zoet en mijn last is ligt.^^
leze woorden van het Evangelie leeren
delijk , dat de geboden van God en der
Kerk kunnen onderhouden worden ,
neer God ous zijne hulp en bijstand
eent; en dit wil JeSUS doen , daar lig
t : Komt tot mij allen , die belast en
aden zijt , wien de zonden drukt en
zal u verkwikken. Neemt mijn jok y
is mqne Wet en Evangelie, op u, voU
ng dezelven, en leert daaruit van mij y
u voorga, dat ik zachtmoedig hen*
JJH^oorts worden wij hier wederom vermaand
zachtmoedigheid, de eerste deugd, welke
li len Christen moet versieren 5 want van de-
I komt men ligtelijk tot andere. En zon-
\ ons de nederigheid niet passen ; daar
% SUS ons zijn voorbeeld heeft nagelaten •
fj was toch zoo nederig, zoo zachtmoedig,
to gelaten. Wij ondervinden ook dagelijks,
f t ecu hoogmoedig cn trotsch mensch van
4lereen veracht wordt. Hoe veel te meer
l God de hoovaardigen wederstaan ; daar
) zi^u maker, zijn verzorger is; zonder
eijs v^il de mensch geen adem halen,
eu voet verroeren kan. Waarop zoude de
eiisch trotsch ziju ? Op eeue hooge ge-
1 'yon*i ? Wij zijn immers allen zusters en
ocders en kinderen van God onzen Va-
jsr. Op züne eerambten? Zeker niet; want
x 4