Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
S10 Evangelie op den Feestdag
Hier wil ons christus leeren, hoe as
genaam Hem en zijnen hemelschen Vader
deugd van ootmoedigheid is ; want den oa
moedigen schenkt Hij niet alleen genade, <3
wel te doen en te leven , maar ook godd
lijke wijsheid en wetenschap om wel te Ie
rt-n Dit bewijst ChristiS Hoor het voo
beeld zijner Apostelen , welke eenvoudig
ongeletterde menschen waren , en die eV'
wel door hunnen ootmoed en begeerte ,
Gods wijsheid te hooren , de genade on
vingen van anderen te leeren en te ond
wijzen ; daartoe gaf hun God den H. Ge(
die hen deed spreken in andere talen. G
bield voor de èchriftgeletrden en Fariztë
verborgen , wat Hij aan zijne kleinen, zijii
ootmoedige vereerders, openbaarde. De F;
ri/ecrs waren inbeeldende menschen, die
hunne eigene oogen en voor de wereld vet
standig waren; maar door God als dwaze«
werden aangemerkt. Hoe verkeerdelijk dez
handelwijze was, laat zich gemakkelijk be
SpfTen. Wij zien nog heden ten dage vete vai
die Farizeërs , ik zeg van die dwaalgeesten
die , om dat zij de geheimen van onzen hei i
ligen Godsdienst met hun natuurlijk verstani
niet kunnen bevatten^ dezelve diirven aantpste
en verwerpen ; doch laat ons met den H.Mat
thias ootmoedig zija , geringe gedachten vai
onszelven hebben; en van den he-nclschen Va
der de gave der wijsheid afsmeeken. La
ons ons verstand gevangen geven ten diensi
des geloofs en onzen wil keren buigen ond«
den dienst des Heeren ; ten einde de ge
boden Gods tc gehoorzamen. Hetgeen wij u^
ons zeiven niet vermogen, is JeSUS gere^
ons te geven, zeggende ;