Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Matthias. 32S
'ij zullen , zeg ik , met simeon in vrede
of gerust sterven kunnen, verwachten-
Ide zaligheid des Heeren; ja, wij zullen
] Simeon en Paulus verlangen om ont-
Iden te worden en met Chuistus te zi^u.
GEBED.
eere JESUS, maak mqn hart tot eenen
:digen tempel , waarvan gij bezit kunt
en. Ik reikhals naar U eu verlang naar
mqn Heere en mijn God ; ik strek de
lu naar ü uit ; opda t ik met den hei-
\ SiMEON niet van deze wereld schei-
vóór dat ik ü met de oogen des har-5
gezien hebbe. Amen.
» den feestdag vajn den
h. matthias.
i| Evangelie, Mattheus XI. : 25 - 5o,
dien tijde , sprah JESUS aldus : Ih
dank u. Vader, Heere des Hemels
en der Aarde , dat gij deze dingen
voor de IVijzen en verstandigen ver-
borgen en aan de kleinen veropen-
baard hebt. Ja voorwaar, Vader;
het heeft u dus behaagd. Alle din-,
gen zijn mij van den Vader overge-
ven ; en niemand kent den Vader
dan de Zoon , en dien het de Zoon
wil openbaren."
X 5