Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Evangelie op den Feestdag
•vaar Lij den Gezalfden des Heeren, CHR
TUS, de beloofde Messias, vinden zou
De oude man kwam in den tempel enverbeuj
zich, dat hem deze genade gebeuren mo
Hij nam het kind in zijne armen, loo
en verheerlijkte God.
O , mogten wij ons de genade waardig n
ken, dat wij door den Geest Gods n
den tempel gedreven werden 5 maar helaï
velen worden er door de nieuwsgierigh
lieengedreven , om te zien en om gezien
worden, liet nut, dat zij dan ook uit
predikatiën trekken , is veelal zeer gerii
Het gaal niet met iedereen , gelijk met A
XiUSTINUS, die door Gods genade en
prediking van AMBROSIUS bekeerd wen
hoewel AUGUSTINUS uit nieuwsgierigheid zi
derwaarts begeven had. En wee hem , c
liet ligchaam en bloed des Heeren onwaa
diglijk ontvangen ; want zq eten en drink
xich zelven een oordeel (*). Onderzotken v
"Vooraf ons geweten, met welke meening i
uit welken geest wij willen communiceren
dan kunnen wij, het H. Sakrament waai
diglijk nuttende , met SIMEON zeggen :
« Nu laat gij , Heere , uwen dienaar naa
iK uw woord in vrede gaan, f^Var.
« mijne oogen hebben uwen Zaligma
<c ker gezien. Denwelhen gij bereid heh
<( voor het aanschijn aller volkeren
« Een licht tot verlichting der Hei
« denen , en tot heerlijkheid uws volk
« Israël,'^'