Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
an onse Lieve Vrouw Ltichtmis»
II duiven bezitten , zij moeten opregt zijn,
yjk de duiven (*). Laat ons het twee-
gedeelte van het Evangelie hooren :
n zie daar was een man te Jeruza*-
lem , genaamd SlmEOjS , die regt^
vaardig en godvree zend was , i^t/*-
wachtende de vertroosting van Israël J
en de Heilige Geest was in hem. Kri
hif had eene openbaring van dea
Heiligen Geest ontvangen , dat //f
niet zoude sterven vóór dat hij eerst
den Gezalfden des Heeren zoude ge-
zien hebben. Hij kwam da/i door
den Geest in den tempeL Kn als
de ouders van het kind JESUS het^
zelve binnen bragten , om voor hent
te doen naar de geu^oonte der wet ,
zoo nam SiJïïEON het kind in zijne
armen en loojde GodJ^
)e godvruchtige SJAfEON had , benevens
B^ere vrome menscheu , reeds lang op de
fcnst van den Méssias , den Verlosser van
i'ßv^y, gehoopt ; zq zagen dien met veilaut-
g te geuioet , cn God had SIMEON doea
nbaren , dat hij nog vóór zijn sterveu ,
i lang verwachteu Messias zien zoude,
en nu JoSEF, de voedstervader vau Jm-
; en M4.RIA, zi|ne moeder, Hem in den
Mpel bragten , om Hem als deu eerstge-
fc'eu den Heere op te dragen eu voor vijf
s ;elen , eene zekere munt bq de Joden ,
te koopeu , werd SiMEüN door den H.
est bewogen om naar den tempel tegdan,
Maltheus X,
X 2