Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
jf^ Emngelie op den Feestdag *
koopen, mogen wij vaststellen, dat zij zuil
niet deden , om geen op^ïien te baren e
nederig te blijven. Ook leert ons de lig
cbameli]ke zuivering, dat wij eene geeste
Irike van noode liebben, willen wq eenmaa
den hemel binnen gaan. Twee niiddelei
zijn er om geestelqk gezuiverd te worden
namelijk : water en vuur. Water beteeken|
het H. Sakrament van boetedoening in di
leven en van berouw , uit- en inwendig
tranen, opregte biecht en voldoening, gcli]
de Priester opgelegd beeft. Door vuur word
men gezuiverd na dit leven, voor dai^elijk
scbe en doodzonden , die door bet genoem
de water wel uitgewischt worden ; maar nie
zoo volmaakt als die van David , PêTRUS
en MAGDALENA; waarom zij hiernamaals nog j
eens moeten gezuiverd worden in het vagevuur.
Dat alle eerstgeborenen voor den Heere
gebragt en voor Hem heilig genoenui wev-u
den , leert ons , dat onze eerste gedachte , j
woorden en werken den Heere moeten wor-
den toegewijd ; het zij bij het ontwaken y
het zij wij iets anders doen. Hierbq zul-
len wij de offeranden niet vergeten.
Geestelijker wijze moet ieder in zqneu staat
offeren : de vijlen , dat zijn de maagden
die den ri^ksten staat verkozen hebben , want,
de maagdelijke staat overtreft verre de andere
staten, deze moeten een Lam of zuiver ligchaani
met eene zuivere ziel olfei'en, om het lam Gods.
overal te volgen. Zij , die minder rijk iu
dt ugden zijn , moeten een paar torteldui-
pen of twee jonge duiven offeren , dat is : elk
n^oet de zuiverheid van zijnen staat be-i
yuai'cu^ en iu allen gevalle de geaardheid