Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
320 Evangelie op den Feestdag, enz.
eenmaal de smart des doods moeten o
dervinden. Wat zoude het dan geweest zn
Zonden zij dan gelukkig «ijn geweest ? j
ker niet; maar thans was bet zeker , (
zq in den hemel kwamen , nadat zij uit d
voorborg der helle door Christus zond
zijn verlost geworden. Even op die ui
moet men denken, oniti'ent de kindere;
die bij den zondvloed en onlangs bij
Grieken, omkwamen. Zij zullen in ee
beteie wereld aanlanden , waar alle smart
ophouden.
De kinderen te Bethlehein vermooi'<!
worden als martelaren aangezien ; want h
is genoeg, dat zij onnoozel waren en geei
zonden hadden; zij waren besneden e
daardoor van de erfzonde bevrijd ; daarenj
boven stierven zij voor ChiustuS, en hoewt
zij zulks niet wisten noch wilden , doordie
zij geen gebruik van hun verstand hadden
Christus kon niet meer van hen eischen.
Laat ons dan den Heere geven al wat w
hebben , opdat wij ook martelaars worden
het zq raet den wil alleen, gelijk de Evan
gelist Joannes ; het zij met de daad ,
hjk deze onnooxele kinderen ; bet zij eindel
met den wil en de daad, gslijk de H. StePB
nus.
GEBED.
O , gij onnoozele kinderen , bloemen
eerstelingen in den marteldood , gewaard;
u in de volheid uwer genade, door ufl
onschuld ons vergiffenis der zonden te ver'
werven ; opdat wij hiernamaals de zaligheiil
beërven , gelqk gij die reeds sedert eeuwen
bezit. Amen,