Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelie op den Feestdag
Herodes wachtte met ongeduld dal
Wijzen zouden terugkeeren : hoop e/i vi
\erlangen en angst, wisselden beurteling
hem af. Eindelijk merkte hij , dat hij t
de Wijzen bedrogen was, beraamde
ander plan, om des niet tegenstaande in
heimelijke oogmerk te slagen; namelijk
dezen nieuwgeboren Koning der Joden
doen omkomen. Hij werd i$eer vergramd
gaf bevel, dat men alle kinderen , bened
de twee jaren oud, te Bethlehem cn
den omtrek zoude dooden; op hoop, (j
er dan ook dit wonderkind bij zoude zijn.
Intusschen was een Engel JüSEF van d
voornemen komen boodschappen, die, geU
boven gezegd is , met JesUü en zijne moe
der naar Egypte vlugtte. Het is waar, Ji
SUS liad zich wel op eene andere wijze c
door een wonder kunnen redden , doch IJ
wilde toonen, dat Hq ook waarachtig njensc
was; alsmede , dat wij hieruit zouden Jee
ren, om^voorzigtig te zijn, en Jievei-, wan
neer wij vervolgd worden , van de eei
stad naar de andere zullen vlugten , dan ol
aan gevaren bloot te stellen. Zoo zijn oo
andere heilige mannen , JÜSÜS voorbeel
navolgende , gevlugt, wanneer zij vervolg
worden , alhoewel zij begeerig waren om voo
den naam Jë^US te lijden.
Ook leeren wij hieruit, om elke goed
inspraak des gewetens gehoor te geven, daa
JoSüF dadelijk uit den slaap opstond en de vlug
nam. Wij moeten daar niet over heen sJa
pen en het uitstellen, maar dadelijk on
pogingen aanwenden , om die inspraak
te volgen, eer dut HiSllODiSü, de duivel
komt ea ons verrast.