Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
3i6 Evangelie op den Feestdag
liefde gebragt. Wij bidden uwe goddcl
goedheid, wil uwe H. Kerk door de grom
liefde van JOANNES vermeerderen en vt
lossen van allen twist en tweedragt ; op(|
wij U met godvruchtigheid mogen dienen ü
de dagen onzes levens, en U hiernamaals nut
den H. JOANNES eeuwig loven. Amen. u
OP DEN FEESTDAG DER 01
NOOZELE KINDEREN.
Evangelie, Mattheus II. : ii, 16 en 18.'
« In dien tqde, verscheen de Engel dei
" Heeren aan Jozef in den droortiy
- « zeggende : Sta op cn neem het hinl
ft en zi)ne moeder, en vlugt ndar E-
« gypte .• en blijf daar tot ik het 11
u zeggen zal. fVant het is voorhan-
a den, dat HerodeS het kind sal
■ « zoeken te dooden.^'
Deze vlugt van JoSEF en MarIA met het
kind Jesus naar Egypte , is niet aanstonds
na de geboorte van den Zaligmaker voorge-
vallen ; alhoewel dat deze Feestdag zoo kort
op zijne geboorte gevierd wordt. Want het
is zeker , dat Jksus nog binnen Bethlehem
was, toen de Wqzen of Koningen Hem kwa-
men bezoeken, en dit toch was eerst den
"dertienden dag na zijne geboorte. De H.
•Kerk viert dezea dag kort na zijne gehoor- ^