Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
a8 Evangelie op den Hoogtijd van
en zoo konde de voorzegging, dat de Mes-
sias te Bethlehem zoude geboren worden,
■vervuld worden. Te Bethlehem was het des-
tijds vol vreemdelingen, zoo dat JosEF en
Maria nergens onder dak konden komen;
maar moesten zich armelijk behelpen in den
stal van de Karavansera of openbare her-
berg. Zoo nederig en zoo armelijk moest de
moeder onzes Zaligmakers , zich behelpen ,
en wq hebben geen regt, om ons op eene hand-
vol wereldsche goederen te verhoovaardigen i
« En het geschiedde, « zegt het Evangelie
verder « als zij daar waren , dat de da-
V gen vervuld werden, dat zij baren
« zoude. En zij baarde haren eerst-
« geboren zoon , wond hem in doeken
« en legde hem in eene kribbe neder:
^^ want er was voor hen geene plaats
« in de herberg."
Aldus werd de voorzegging vervuld; de
dagen werden vervuld, dat Maria baren
zoude en zij baarde haren eerstgeboren zoon.
De Zaligmaker der wereld werd geboren;
goddelijk wonder ! Engelen dalen neder om
ïlem te aanbidden! De lucht weergalmt van
lofzangen : Eere zij God in de Aller-
hoogste! vrede op Aarde! Eeuwige Al-
leluja's worden er gehoord ! Knielt , men-
schen kinderen! ook voor u, die gelooft,
is Hij op Aarde verschenen. Dankt en aan-
bidt Hem , Alleluja I
Daar ligt de Zaligmaker, de Heer der we-
reld in eene ellendige krib ; in de grootste
behoefte; zonder eenig gerijfelijk gemak; eu