Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
\n den H. Joannes, Evangelist.31S
Jitot mij neme , gelijk ook gescliied ïs.
ipwel JksLS te voren aan JOANNKS ge-
had , dat hij den kelk drinken zoude,
as er echter niet gezegd , dat hij daar-
liloude sterven.
H. Kerk viert dezen dag , en bidtJo-
s met de andere Heiligen, om voor
e bidden. Hij is in den ouderdom van
gl en negentig jaren als Bisschop van
o^se gestorven. God had hem zijnen
•^lag bekend gemaakt, en op dezen liet
ich van zijne leerlingen buiten de stad
I ;nen berg dragen; waar hij eenen kuil
«naven , eu afscheid nam van zijne leer-
t|n, terwijl hij hnn vermaande, om toch
«änderen lief te hebben. Daarop liet hij
jin mantel in den kuil vallen en volgde
terwql hij de omstanders zegende : Zijn
r) werd door eene hemelsche klaarheid om-
e n en kort daarna zocht men in het-
;, maar ziet, men vond er JoANNfiS
meer in Zoo blqmoedig kunnen de
len den dood tegengaan ; want zij we-
, dal zij overgevoerd zullen worden in
jetere wereld , waar zij eeuwig met den
l^e Jksus leven zullen.
GEBED.
.Imogcnde Heere JESUS , Gij hebt uwen
en leerling JOANNRS vele dingen geopen-
rd en hc^t volk in het Katholqk geloof
n ondejwijzen : zondaren zijn bekeerd
•orden , Heidenen zqn van hunne afgo-
I geweken. Joden hebben uw gelooflee-
kennen en Ghrislenea z^a lot d« volmaakts