Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag ''
Voorts was JoANNES de bijzonder geli^
leerling des Zaligmakers , wegens zijne gol
heid eu dat hij den Heere reeds vroegtm
gevolgd had. Onder al de Apostelen wasP
ook geen een, die christus zoo lang
volgd had als JOAxNlSKS, de bruidegom^
Cana in Qalileë, die christus van '
bruiloft volgde en zijne bruid niet bekend«
maar onbevlekt gebleven is. Eindelijk is eV
oorzaak, waarom de Heere JOANNES bijzon
der lief had , daarin te zoeken, dat, to«
alle Apostelen bij het kruis van Hem we|
vloden, JoANNüS alleen niet Ma RIA stai
bleef. Geen wonder derhalve , dat jesus
«ijne zuiverheid en zijne teederheid kennende
Hem zijne moeder aanbeval. Moeder, zi
uwen Zoon , zeide Hij aan MARIA en aai
Joannes : Zoon, zie uwe moeder. JO-
annes werd alzoo de broeder van JesUS
want een broeder wordt gekend in den nood.;
En mogten armoede en ongelukken niet zoo
dikwijls de vrienden van ons verwijderen,
gehjk dit, helaas, maar al te veel onder de
Christenen plaats grijpt. In voorspoed heeft
men vrienden in overvloed , doch zoodri
de tegenspoed komt, verdwijnen er velen , en
dan ziet men eerst, wie de opregte vrien-
den waren.
Petrus kreeg op zqne vraag tot antwoord:
zoo ik wil, dat hij blijve tot ik kome^
wat gaat het u aan ? Hiermede wilde JE-
SUS niet zeggen , gelijk sommigen der leer-
lingen meenden, dat joannes niet sterven
zoude, maar eenvoudig dit : hij zal niet tet
dood gemarteld worden, gelijk gq; doch on-
gcscbondea blqveu tot dat ik zelf kome es