Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
m den H, Joannes, Evangelist. 3(3
lat die leerling niet zoude sterven.
\\ osrians had. Jesus hem niet ge^
\egd : irij zult niet sterven , maar :
'^00 ik wil, dat hij blijve tot ik X^o-
ne , wat gaat het u aan
at Jesus van den dood verrezen was ,
heen Mij voor de derdemaal aan zijne
ngen bij de zee van Tiberias , alwaar
üs en eenige zijner mede leerlingen bezig
a n met visch te vangen Jesus hield hier
e middagmaal met hen. en daarna vroeg
i]3dn Pi'.TRts , of Hij Hem lief had en
r dan de andere. Petrus antwoordde
oudig : Heere , gij weet wel , dat ik
ej heb , zonder eene gelijkenis te maken
l'jq Jksïts liever had dan niet. De Zaligmaker
hem ten tweeden en derdenmale deze
e^le vraag, en telkens hetzelfde antwoord
>nien(ie , beval Hij aan pfitrus Hem na-
Igen en zijne II. Kerk te regeren , hem
ö ns voorspellende , welken dood hij zou-
terven.
£t11us vroeg daai'op aan den Zaligma-
, wal er mei den leerling dien Jesi/6 be-
de , nanielijk met JüANNiiS , zoude gebeu-
? Als of hq wilde zeggen : zal ik u vol-
in leven en sterven, omdat ik u lief
, wat zal dan JOANNES doen, dien Gij
bijzonder lief hebt, en die u ongetwij-
ook bijzonder lief heeft?
^er wij met het verhaal voortgaan, willen
opmerken , dat JOANNES uit nedrigheid
zeiven niet bij den naam noemt, en
zulks dient nagevolgd te worden; want
uedwighcid staat een' Christen seh«o^.
V 5