Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Evangelie op den Feestdag
klaarheid met al uwe Heilgen verheerlijl
worden , om ü eeuwig te loven en te ^ai
keu. Amen,
OP DEN FEESTDAG VAN DEN
H. JOANNES, EVANGELIST.
Evangelie, Joannes XXL : 19 -
Onder de Feestdagen, welke men kort n
Kersmis viert, is die van JOANNES den E
vangelist niet zonder reden ingesteld. Deze
JOANNliS moest mede den kelk der marte-
ling drinken 5 daar hij in den kokenden olie
gedompeld werd , op last van Keizer Do-
MITIANUS; doch hij kwam onverlet daaruit,
en is naderhand, eenen natuurlijkeu dooi
gestorven. Het Evangelie zegt :
In dien tijde , zeide jesus tot Pe-
i( rnus : Volg mij na. Petrus zich
^ omheerende, zag den leerling, dien
« Jesus beminde, achter hem komen ^
a die ook in het avondmaal op zijne
« borst gerust en gezegd had : Heere ^
O u?ie is het, die u verraden zal? Als
cc Pe TR US hem zag, zeide hij tot je-
^ cc sus: Heere, hoe zal het dan met
dezen gaan ? jesus zeide hem : Zoo
wil, dat hij blijve tot ik kome,
- « wat gaat het u aan? Volg mij. De
« spraak ging nu onder dö biyeders i