Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Stephaniis^ 3ff
iiaar wat zullen wij hieruit opmaken ?
ftten wij ons niet vragen, of het heden
a|dage , in vele opzigten , niet even zoo
<Äjld is onder de Christenen? Immers,
rfiL zendt hun zijne leeraars en predikers ,
rahen tot geloof en bekeering te brengen;
(fk welk nut wordt er uit hunne leer
m vermaningen getrokken ? Blijven de
ntsten niet, wat zij eenmaal zijn : de dron-
ajts , de lasteraars volgen hunne neigin-
de onkuischen wierookem steeds hun-
afgoden, eu de tragen sluimeren in hun-
idtraagheid voort ; zoo dat weinigen in-
;ai door de enge poorte Wat zal daar-
iivolgen^ Dat zij, die den weg geweten
ïlniet bewandeld hebben, met dubbeld«
ilJen zullen geslagen worden; ja, het zal Sodo-
71 en (xemorra in den dag des oordeels
/dragelijker zijn, dan hen , aan wie het
ängelie is verkondigd geworden en die
iJruaar niet geleefd hebben. Hun zal toe-
«oegd worden : u is de zaligheid aan-
boden , maar gij hebt niet gewild* Ach ^
ffl wij deze waarschuwingen niet langer in
d i wind slaan; dat wq naar JeSUS vlug-
t en biddende zeggen : Heer e , beheer
en ik zal tot ii bekeerd worden*
GEBED,
leere , Gij , die degenen zegent, welke uw«
{:)oden gehoorzamen, en de ongehoorzamen
llelqk en eeuwig straft, geef, dat wij ens
or alle vcrLeerdheden wachten, uwen naayi
, qd belqden , uwe leeraars hooren en hun-*
vermaningen opmerken , en onze vqau-
u liefhebben ; opdat wij in d^ komst^uwer
V 4