Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
S10 Evangelie op den Feestdag
J^eere , reken hun deze zonde nïe^,
Stkpitanus volgde hierin hel voorheelL
des Zaligmakers, die, aan het kruis hanf
gende , ook voor zqne moordenaren hadji
Ahoo is het geen onuitvoerlijk gebod onii
onze vijanden te beminnen en te biddetjt
voor de genen , die ons haten. ^
De Zaligmaker voorzag den ondergang vat i
Jeruzalem en van deszell's inwoners , en daar^
om klaagde Hij weemoedig : Jeruzalem
Jeruzalem , hoe dikwijls heb ik uw>
kinderen willen vergaderen , gelijk een
hen hare kiekens onder hare vleugelen
och, ol' gq nog in tijds bedachtet, wat tot]
uwen vrede dient; dat gij in tijds mijne les-i
sen en vermaningen navolgdet ; doch alles
vergeefsch; gij hebt niet gewild : gij blijft
volharden in uwe ongeloovigheid, in uwe
toosheid; volharden in het vervolgen der
Proleten ; maar daarom zullen u ook allci--
lei plagen overkomen : uwe stad en uwea
tempel zullen verwoest en velen uwer zullen
om het leven gebragt worden ; anderen on-
der u zullen als ballingen door de
wereld omzwerven. Mogtet gij, kondet
nog in tijds bedenken, wat tot uwen vrede
dient ; maar de oogen uwes gemoeds zullen
gesloten zijn tot omtrent aan het einde der
dagen , als wanneer gij mij als den waren
Messias zult erkennen en zult uitroepen : iieze'
gend hij, die komt in den naam des Heeren.
Df'ze voorspelling van Jesus is stiptelqk
Vta vuld, toen, bijna veertig jaren na zijne
hemelvaart , de stad en tempel van Jeru-
zalem. zijn verwoest geworden, eu dui-
dende Joden de vlugt namen.