Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Stephanus, ^o^
26 Deceinber, en op zijnen feestdag
t de H. Kerk ons dit Evangelie voor,
rin de Zaligmaker bij zijue afscheidsre-
kort vóór zijn lijden , aan de Joden
[^rspelde , dat zij, als verharde en verblinde
|^olgers hunner voorvaderen , die de Pro-
Ïi3n hadden gedood, insgelijks zijne A.pos-
n en Leeraars zouden vervolgen, Oit
ngelie kan alzoo beschouwd worden, als
e voorspelling, die Jesxjs deed van den
rteldood van den H. StepHANUS; waar-
tevens de Joden met de regtvaardige
flVii, die hen zouden overkomen, ge-
igd worden.
'^ooris vindt men in de handelingen der
ostelen , boe de Joden sommige Aposte-
1 en verkondigers van het Evangelie ge-
od en gekruisigd hebben ; andere hebben
in hunne Synagogen gegeeseld of vau de
ine stad tot de andere vervolgd.
jflDe H. STErilANUS had meermalen de Jo-
^n over hunne halstarrige verblindheid be-
pt, en zich met woorden daartegen ver-
t. Op eenen tijd , dat hij met hunne ge-
erden in de Synagoge redetwiste en deze
;t niet winnen konden , werden zij zoo
ijqdig, dat zq St£ï»iianus buiten de stad
eden slepeu , waar de baldadige Joden den
lartelaar voor het geloof, met steenen dood-
ierpen. D'i H. man verdroeg alles met ge-
itenheid; geen zucht werd van hem ge-
oord ; alleen te midden van zijn lijden
oorde men hem zeggen : Heere JeSUS ^
ntvang mijnen geest ^ en eindelijk, al
ijne krachten verzamelende, hief hq zijne
eblücde handen ten hemel, te^'wiil hij bad:
V 3